• BIST 96.861
 • Altın 238,344
 • Dolar 5,8057
 • Euro 6,5299
 • İstanbul 9 °C
 • Ankara 5 °C

Mimar Sinan ve eserleri

Mimar Sinan 15 Nisan 1490 tarihinde Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğmuş, 17 Nisan 1588 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.
Mimar Sinan ve eserleri
1511 de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul’a gelmiştir. Mimar olarak Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine katıldı. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad Seferine Yeniçeri olarak katıldı. 1522’de Rodos Seferine Atlı Sekban olarak katılıp, 1526 Mohaç Meydan Muharebesi’nden sonra, gösterdiği yararlıklar sebebiyle takdir edilerek Acemi Oğlanlar Yayabaşılığına (Bölük Komutanı) terfi ettirildi. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın İran Seferi sırasında Van Gölü’nde karşı sahile gitmek için Mimar Sinan iki haftada üç adet kadırga yapıp donatarak büyük itibar kazandı. İran Seferinden dönüşte, Yeniçeri Ocağında itibarı yüksek olan Hasekilik rütbesi verildi. Bu rütbeyle, 1537 Korfu, Pulya ve 1538 Moldavya seferlerine katıldı. 1538 yılında Hassa baş mimarı oldu. Mimar Sinan’ın, Mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar: Halep’te Husreviye Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesidir. Halep’teki Hüsreviye Külliyesinde, tek kubbeli cami tarzı ile, bu kubbenin köşelerine birer kubbe ilave edilerek yan mekanlı cami tarzı birleştirilmiş ve böylece Osmanlı mimarlarının İznik ve Bursa’daki eserlerine uyulmuştur. Külliyede ayrıca, avlu, medrese, hamam, imaret ve misafirhane gibi kısımlar bulunmaktadır. Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesinde renkli taş kakmalar ve süslemeler görülür. Külliyede cami, türbe ve diğer unsurlar ahenkli bir tarzda yerleştirilmiştir. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk eseri olan Haseki Külliyesi, devrindeki bütün mimari unsurları taşımaktadır. Cami, medrese, sübyan mektebi, imaret, darüşşifa ve çeşmeden oluşan külliyede cami, diğer kısımlardan tamamen ayrıdır. Mimar Sinan’ın Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul’daki Şehzade Camii ve Külliyesidir. Dört yarım kubbenin ortasında merkezi bir kubbe tarzında inşa edilen Şehzade Camii, daha sonra yapılan bütün camilere örnek teşkil etmiştir. İstanbul Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle kalfalık döneminde, 1550-1557 yılları arasında yapılmıştır. Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise, seksen yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” diye takdim ettiği, Edirne’deki Selimiye Camiidir (1575). Mimar Sinan, Mimarbaşı olduğu sürece birbirinden çok değişik konularla uğraştı. Zaman, zaman eskileri restore etti. Bu konudaki en büyük çabalarını Ayasofya için harcadı. 1573’te Ayasofya’nın kubbesini onararak çevresine, takviyeli duvarlar yaptı ve eserin bu günlere sağlam olarak gelmesini sağladı. Eski eserlerle abidelerin yakınına yapılan ve onların görünümlerini bozan yapıların yıkılması da onun görevleri arasındaydı. Bu sebeplerle Zeyrek Camii ve Rumeli Hisarı civarına yapılan bazı ev ve dükkanların yıkımını sağladı. İstanbul caddelerinin genişliği, evlerin yapımı ve lağımların bağlanmasıyla uğraştı. Sokakların darlığı sebebiyle ortaya çıkan yangın tehlikesine dikkat çekip bu hususta ferman yayınlattı. Günümüzde bile bir problem olan İstanbul’un kaldırımlarıyla bizzat ilgilenmesi çok ilgi çekicidir.Mimar Sinan 84 Cami, 52 Mescit, 56 Medrese, 7 Darül-kurra, 20 Türbe, 17 İmaret, 3 Darüşşifa (hastane), 5 Su yolu, 8 Köprü, 20 Kervansaray, 36 Saray, 8 Mahzen ve 48 de Hamam olmak üzere 364 eser vermiştir. Büyükçekmece Köprüsü üzerinde kazılı olan mührü, onun aynı zamanda mütevazı kişiliğini de yansıtmaktadır. Mühür şöyledir: El-fakiru l-Hakir Ser Mimaranı Hassa. Yani “Değersiz ve muhtaç kul, Saray özel mimarlarının başkanı” demektir. Eserlerinin bir kısmı İstanbul’dadır. 1588 de İstanbul da vefat eden Mimar Sinan, Süleymaniye Camii’nin yanında kendi yaptığı sade türbeye gömüldü. Mimar Sinan Türbesi, İstanbul Müftülüğü’nün sütunlu kapısından çıkınca hemen solda, iki caddenin kesiştiği noktada Fetva Yokuşu sonunda solda, Süleymaniye Camii’nin Haliç duvarının önünde, beyaz taşlı sade bir türbedir.ESERLERİCAMİLER:1) İstanbul Süleymâniye Câmii,2) İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,3) Haseki Hürrem Câmii,4) Mihrimah Sultan Câmii (Edirnekapı’da),5) Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da),6) Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de),7) Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da),8) Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de),9) Mehmed Paşa (Sokullu) Câmii (Kadırga Limanında),10) İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da),11) Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında),12) Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),13) Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de),14) Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),15) Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),16) Hoca Hüsrev Câmii (Koca Mustafa Paşa’da),17) Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da),18) Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),19) Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),20) Yunus Bey Câmii (Balat’ta),21) Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),22) Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),23) Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),24) Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda),25) Zâl Mahmûd Paşa Câmii (Eyüp’te),26) Nişancı Paşa Câmii (Eyüp’te),27) Şah Sultan Câmii (Eyüp’te),28) Emir Buhârî Câmii (Edirnekapı dışında),29) Merkez Efendi Câmii (Yenikapı dışında),30) Çavuşbaşı Câmii (Sütlüce’de),31) Turşucuzâde Hüseyin Çelebi Câmii (Kiremitlik’te),32) Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),33) Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Azapkapısı’nda),34) Kılıç Ali Paşa Câmii (Tophane’de),35) Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de),36) Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),37) Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),38) Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de),39) Sinân Paşa Câmii (Beşiktaş’ta),40) Mihrimah Sultan Câmii (Üsküdar’da, iskelede),41) Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da),42) Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdar’da),43) İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da),44) Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze’de),45) Pertev Paşa Câmii (İzmit’te),46) Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da),47) Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da),48) Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da),49) Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da),50) Mehmed Bey Câmii (İzmit’te),51) Osman Paşa Câmii (Kayseri’de),52) Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de),53) Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da),54) Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da),55) Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorum’da) yenilenmesi,56) Abdüsselâm Câmiinin (İzmit’te)yenilenmesi,57) Kiliseden dönme Eski Câminin (İznik’te) Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,58) Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de),59) Sultan Murâd Câmii (Manisa’da),60) Orhan Câmiinin (Kütahya’da) yenilenmesi,61) Kâbe-i Şerîfin kubbelerinin tâmiri,62) Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da),63) Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de),64) Sultan Selim Câmii (Karapınar’da),65) Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),66) Sultan Selim Câmii (Edirne’de),67) Taşlık Câmii (Mahmud Paşa için, Edirne’de),68) Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de),69) Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),70) Semiz Ali Paşa Câmii (Babaeski’de),71) Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Havsa’da, Trakya),72) Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Burgaz’da),73) Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de),74) Bosnalı Mehmed Paşa Câmii (Sofya’da),75) Sofu Mehmed Paşa Câmii (Hersek’te),76) Ferhad Paşa Câmii (Çatalca’da),77) Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de),78) Firdevs Bey Câmii (Isparta’da),79) Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da),80) Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve’de),81) Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta),82) Vezir Osman Paşa Câmii (Turhal’da),83) Rüstem Mehmed Bey Câmii (Turhal’da),84) Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).MESCİTLER1) İbrâhim Paşa Mescidi (Îsâ Kapısında),2) Sinân Paşa Mescidi (Yenibahçe’de),3) Rüstem Paşa Mescidi (Yenibahçe’de),4) Mîmar Sinân Mescidi (Yenibahçe’de),5) Hâfız Mustafa Çelebi Mescidi (Yenibahçe’de),6) Müftü Çivizâde Efendi Mescidi (Topkapı yakınında),7) Emir Ali Çelebi Mescidi (Karagümrük çevresinde),8) Üçbaş Mescidi (Karagümrük yakınında),9) Defterdar Şerifezâde Efendi Mescidi (Fâtih Çarşamba’da),10) Defterdar Mahmûd Çelebi Efendi Mescidi (Defterdar’da),11) Simkeşbaşı Mescidi (Lütfi Paþa Çarşısının yakınında),12) Hâcegizâde Mescidi (Fâtih Câmii yakınında),13) Çavuş Mescidi (Silivrikapı yakınında),14) Çivizâde Kızı Mescidi (Davutpaşa yakınında),15) Takyeci Ahmed Çelebi Mescidi (Silivrikapı civârında),16) Hacı Nasuh Mescidi (Sarıyer yakýnýnda)17) Kasap Hacı İvan Mescidi (Sarıgüzel’de),18) Hacı Hamza Mescidi (Ağa Çayırında),19) Tok Hacı Hasan Mescidi (Zeyrek’te),20) İbrâhim Paşa Zevcesi Mescidi (Kumkapı yakınında),21) Bayram Çelebi Mescidi (Langakapısı yakınında),22) Kemhacılar Mescidi (Çakmakçılar’da),23) Kuyumcular Mescidi (Çakmakçılar’da),24) Hersek bodrumu üzerinde olan mescit (Ayasofya yakınında),25) Yayabaşı Mescidi (Fenerkapısı içinde),26) Abdî Subaşý Mescidi (Sultan Selim yakınında),27) Hüseyin Çelebi Mescidi (Sultan Selim Câmii yakınında),28) Hacı İlyas Mescidi (Ali Paşa Hamamı yakınında),29) Duhanîzâde Mescidi (Koca Mustafa Paşa yakınında),30) Kâdızâde Mescidi (Çukurhamam yakınında),31) Müftü Hâmit Efendi Mescidi (Azaplar Hamamı yakınında),32) Tüfenkhâne Mescidi (Unkapanı’nda),33) Saray Ağası Dâvûd Ağa Mescidi (Edirnekapı dışında),34) Dökmecibaşı Mescidi (Eyüp’te),35) Arpacıbaşı Mescidi (Eyüp’te),36) Hekimbaşı Kaysûnîzâde Mescidi (İstanbul’da),37) Kaysûnîzâde Mescidi (Sütlüce’de),38) Karcı Subaşı Süleymân Mescidi (Eyüp’te),39) İki Mescid (İstanbul’da),40) Ahmed Çelebi Mescidi (Kiremitlik’te),41) Yahya Kethüdâ Mescidi (Kasımpaşa’da),42) Şehremini Hasan Çelebi Mescidi (Kasımpaşa’da),43) Süheyl Bey Mescidi (Tophâne’de),44) İlyaszâde Mescidi (Topkapı’nın dışında)45) Sarrafbaşı Mescidi (Topkapı’nın dışında),46) Pazarbaşı Nemu Kethüdâ Mescidi (Kasımpaşa’da),47) Mehmed Paşa Mescidi (Büyükçekmecede),48) Hacı Paşa Mescidi (Üsküdar’da),49) Saraçhâne Mescidi (Hasköy’de),50) Ruznâmeci Abdi Çelebi Mescidi (Sulumanastır’da),51) Kürkçübaşı Mescidi (Kumkapı hâricinde),52)
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Dikkat! Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Sivas Bülteni | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 505 152 45 78